Transversal key competences in Vocational Education [Transversālās pamatkompetences profesionālajā izglītībā]]

Author: 
Zeiberte L.
Rok: 
2019

Zeiberte L., Transversālās pamatkompetences profesionālajā izglītībā, Krāj. Sabiedrība un kultūra, Liepājas Universitātes 21.rakstu krāj, Liepāja: LiePA, 2019, p. 272-279. (ISSN 14076918)